Ochrona obiektów przemysłowych i urzędów

Zarówno ochrona obiektów przemysłowych, jak też zapewnianie bezpieczeństwa w różnego typu urzędach i obiektach użyteczności publicznej wymaga rozpoznania specyfiki tych miejsc, doświadczenia i odpowiedniego przeszkolenia pracowników. W obu przypadkach skuteczność ochrony zależy od doskonałego rozpoznania topografii budynku i zrozumieniu potrzeb Klienta.

 

Pilnowanie porządku i usługi informacyjne

Pracownik ochrony pełniący obowiązki w urzędzie powinien być widoczny, ale jednocześnie nie krępować swoim wyglądem czy zachowaniem interesantów. Od osób odpowiedzialnych w takich miejscach wymaga się stanowczości i skuteczności, ale też taktu i wysokiej kultury osobistej.

Przez większość czasu praca polega na obserwacji, zwracaniu uwagi na niewłaściwe zachowania (np. naruszenia przepisów przeciwpożarowych), interweniowaniu w przypadkach wtargnięcia osób agresywnych lub wyraźnie nietrzeźwych oraz pełnieniu funkcji informacyjnych. Dlatego pracownik ochrony musi lubić przebywać z ludźmi, być gotowy do niesienia im pomocy w sytuacjach niebezpiecznych, ale też udzielania informacji (np. na temat topografii budynku).

Znając specyfikę pracy, staramy się odpowiednio dobierać naszych pracowników ochrony, których kierujemy do zapewniania porządku i bezpieczeństwa w urzędach.

 

Ochrona urzędów


Kontrola ruchu osobowego i towarowego

Obiekty przemysłowe wyróżniają się zazwyczaj rozległością obszarów objętych ochroną –zarówno kompleksów budynków, jak też otaczających je terenów. Ich specyfiką jest duże natężenie ruchu osobowego i towarowego, który stwarza dogodne okoliczności do wtargnięcia na teren zakładu osób nieuprawnionych i niebezpiecznych. Ważnym tematem jest też kontrola pracowników zakładu, szczególnie wtedy, gdy produkcja odbywa się w oparciu o cenne surowce lub materiały.

Najbardziej typowe zadania służb ochrony obiektów przemysłowych to:

  • kontrola ruchu osobowego – ewidencja wejść i wyjść oraz kontrola dokumentów (przepustek), którą można poszerzyć o sprawdzanie zawartości bagażu podręcznego i ubrań osób z zewnątrz oraz pracowników (o ile takich form kontroli będzie oczekiwał nasz Klient),
  • kontrola ruchu towarowego – ewidencja wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, sprawdzanie zawartości przestrzeni ładunkowych, stanu plomb i zgodności dokumentów przewozowych ze stanem faktycznym (ilością i rodzajem przewożonych towarów),
  • obchody – nieodzowną forma ochrony rozległych trenów zakładów przemysłowych są obchody po odpowiednio opracowanych trasach (tak, aby każdorazowo sprawdzić miejsca najbardziej zagrożone),
  • monitoring – ciągłe monitorowanie systemów alarmowych oraz telewizja dozorowana to jedne z najskuteczniejszych sposobów szybkiego wykrywania zagrożeń: wtargnięć, pożarów, zniszczeń mienia czy aktów agresji.

GRUPA OCHRONY PARTNER traktuje każde zlecenie indywidualnie. Podjęcie działań zabezpieczających zawsze poprzedzamy opracowaniem, w porozumieniu z Klientem, szczegółowego planu ochrony, który dokładnie określa jej formy i zakres.