Ochrona imprez masowych

Każde spotkanie większej grupy osób, które zebrały się w celu wysłuchania koncertu, obejrzenia filmu, zamanifestowania poglądów czy wspólnej zabawy powinno być objęte profesjonalną ochroną. Niezależnie od tego czy event ma miejsce w plenerze czy we wnętrzu budynku obecność przeszkolonych pracowników ochrony znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa zarówno uczestników wydarzenia, jak też mienia.

O ile w przypadku wielu mniejszych zgromadzeń obecność ochrony zależy od zrozumienia wymogów bezpieczeństwa i decyzji przez organizatora, to mając do czynienia z imprezą masową organizator musi zastosować wytyczne zawarte w ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Jakie są obowiązki firm ochroniarskich?

ochrona imprez masowychWszystkie działania podejmowane przez GRUPĘ OCHRONY PARTNER zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa osób biorących udział w imprezie masowej, zachowania porządku i zabezpieczenia mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem. Podejmujemy się wykonania następujących zadań w czasie trwania imprezy:

  • kontrola osób wchodzących – legitymowanie, przeglądanie zawartości bagaży i odzieży (aby zapobiec wniesieniu przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych substancji),
  • zatrzymywanie i przekazywanie policji osób niebezpiecznych – chodzi o osoby zachowujące się agresywnie lub dopuszczające się czynów zabronionych,
  • odmowa wstępu – dotyczy to osób posiadających tzw. zakaz stadionowy (czasowy zakaz wstępu na imprezę masową, stosowany często wobec pseudokibiców), zachowujących się agresywnie, będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także posiadających broń lub przedmioty niebezpieczne.

Oprócz profesjonalnej ochrony imprezy masowej Partner City oferuje także – o ile organizator zgłosi taka potrzebę – opracowanie planu ochrony fizycznej oraz planu ochrony przeciwpożarowej. Pomagamy w szybkim wynajmie przenośnych toalet, barierek ochronnych. Możemy też zapewnić konieczne na imprezach masowych zaplecze medyczne, a po zakończeniu imprezy przeprowadzić sprzątanie terenu.